Usul Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai LAMP

Tarikh Perbahasan: 20 March 2012 (Selasa) 11.30a.m

Live Sidang Parlimen: http://mppas.wordpress.com/2007/10/22/live-parlimen/

ATURAN URUSAN MESYUARAT DAN USUL-USUL

1. Menteri di Jabatan Perdana Menteri  akan mencadangkan :-

“BAHAWA mengikut Peraturan 81 (1) Peraturan-peraturan Majlis  Mesyuarat Dewan Rakyat, Majlis ini mengambil ketetapan berikut:

(a) Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Projek Lynas Advanced  Materials Plant (LAMP) dilantik bagi tujuan meneliti isu-isu yang  menjadi perhatian pihak awam serta standard keselamatan projek  ini.

(b) Jawatankuasa Pilihan Khas tersebut hendaklah terdiri daripada Sembilan (9) Ahli Dewan Rakyat:

(i) Lima (5) anggota daripada Barisan Nasional (termasuk seorang Menteri sebagai Pengerusi);

(ii) Tiga (3) anggota daripada Pembangkang

(iii) Satu (1) anggota selain daripada Barisan Nasional atau Pembangkang (Bebas).

Jika Pengerusi yang dipilih tidak hadir dalam sesuatu Mesyuarat, Jawatankuasa tersebut hendaklah memilih Pengerusi dari kalangan Anggota-anggota Jawatankuasa yang hadir yang akan memegang jawatannya hanya pada hari ia dipilih itu sahaja;

(c) Tempoh masa pelantikan Jawatankuasa Pilihan Khas tersebut adalah selama tiga (3) bulan. Jika Jawatankuasa Pilihan Khas tersebut tidak dapat melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan dalam tempoh tersebut, perkara ini hendaklah dibawa semula ke Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat bagi maksud pelanjutan tempoh pelantikan;

(d) Jawatankuasa Pilihan Khas tersebut hendaklah menyiapkan dan membentangkan penyata Jawatankuasa yang mengandungi syorsyor berkaitan dan penyata Jawatankuasa tersebut hendaklah

dikemukakan kepada Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat untuk dipersetujui atau mengikut apa-apa cara yang diperintahkan oleh Majlis Mesyuarat tersebut.’’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: